Αγγλικά

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΛΑΤΣΗ έχουμε δημιουργήσει ευέλικτα προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας που απευθύνονται σε μαθητές και σπουδαστές όλων των επιπέδων και τους οδηγούν στις κορυφαίες εξετάσεις των Παν/μίων Cambridge & Michigan με απόλυτη επιτυχία.

Ποσοστά επιτυχίας εξετάσεων Αγγλικών 2019

Michigan B2 ECCE 82%
Michigan C2 Proficiency 100%
Cambridge B1 PET 88%
Cambridge B2 FCE 100%
Cambridge C2 CPE 100%
LanguageCert Young Learners ESOL Owl 100%
LanguageCert A1 - Preliminary 100%
LanguageCert A2 - Access 97%
LanguageCert B1 - Achiever 100%
LanguageCert B2 - Communicator 100%
LanguageCert C2 - Mastery 100%

JUNIOR CLASSES (Μαθητές Β/Γ’ και Γ/Δ’ Δημοτικού)

img

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΛΑΤΣΗ τα παιδιά ξεκινούν παρακολουθώντας τις Α Junior  & Β Junior κάνοντας τρεις ώρες την εβδομάδα. Με τη χρήση μοντέρνων εκπαιδευτικών βιβλίων και κατάλληλων εκπαιδευτικών μέσων εξασφαλίζουμε στα παιδιά αυτής της ηλικίας την ομαλή εισαγωγή τους στην Αγγλική γλώσσα. Οι έμπειροι καθηγητές μας καθοδηγούν τους μικρούς μας μαθητές  έτσι ώστε να αγαπήσουν και να κατανοήσουν τον γραπτό και προφορικό λόγο αυτής της ξένης γλώσσας.

Με την χρήση των διαδραστικών πινάκων και του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, ‘ζωντανεύει’ το βιβλίο και οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους αγαπημένους τους ήρωες και το μάθημα γίνεται παιχνίδι.

 

*Υπάρχουν τμήματα 3 φορές την εβδομάδα από 1 ώρα την κάθε φορά και 2 φορές την εβδομάδα από 1½ ώρα την κάθε φορά.

SENIOR CLASSES (Μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου)

img

Τα τμήματα μεσαίου επιπέδου ή αλλιώς Α, Β και C Senior απευθύνονται στους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τα επίπεδα των αρχαρίων και συνεχίζουν στο ενδιάμεσο επίπεδο Αγγλικών. Σε αυτά τα επίπεδα (A, B, C Senior) οι μαθητές εξασκούν όλες τις δεξιότητες στον ακουστικό, προφορικό, και γραπτό λόγο μέσα από πολυάριθμες δραστηριότητες σε ομαδικό επίπεδο.   Οι μαθητές μας μαθαίνουν να μιλούν σωστά, να γράφουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τη θεωρία που έχουν διδαχθεί. Σε αυτά τα επίπεδα γίνεται μεγαλύτερη εμβάθυνση των τεσσάρων ικανοτήτων της γλώσσας (Reading, Writing, Listening & Speaking). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η βελτίωση της επικοινωνίας  στον προφορικό και γραπτό λόγο με τη χρήση σωστής γραμματικής και συντακτικού αποκτώντας υψηλότερο επίπεδο γνώσης.

 

Α Senior –τμήματα 3 φορές την εβδομάδα από 1 ώρα

Β Senior –τμήματα 3 φορές την εβδομάδα από 1½ ώρα

C Senior –τμήματα 3 φορές την εβδομάδα από 1½ ώρα

B1/Β1+ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ LOWER)

img

Σε αυτό το επίπεδο (D/E) οι μαθητές παρακολουθούν την εντατική τάξη η οποία τους δίνει την δυνατότητα να καλύψουν την ύλη τόσο της D Senior τάξης όσο και της E Senior (Pre-Lower) σε ένα χρόνο κερδίζοντας έτσι ένα σχολικό έτος & τα δίδακτρα ενός ολόκληρου σχολικού έτους!

 

Τμήματα 3 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες την κάθε φορά

Τμήματα 4 φορές την εβδομάδα από 1½ ώρα

Β2 LEVEL (LOWER)

img

Σε αυτή την τάξη οι μαθητές προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στις πρώτες επίσημες αναγνωρισμένες εξετάσεις τους στο επίπεδο B2 (Lower) που οδηγούν στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών εξεταστικών φορέων.

Ολοκληρώνεται η εκμάθηση των γραμματικών και συντακτικών δομών και του απαραίτητου λεξιλογίου, ώστε να ανταποκριθούν οι μαθητές με επιτυχία στις εξετάσεις μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για τις ανάγκες του τμήματος αλλά και του κάθε μαθητή ξεχωριστά.  Kατά την περίοδο πριν τις εξετάσεις οι μαθητές διεξάγουν δοκιμαστικά τεστ για να επιλέξουν την εξέταση  που ταιριάζει καλύτερα στον μαθησιακό τους τύπο.

 

Τμήματα 3 φορές την εβδομάδα από 1 ½ ώρα την κάθε φορά συν 2 extra ώρες προετοιμασίας

C1 – C2 LEVEL (ΑDVANCED - PROFICIENCY)

img

Οι έμπειροι Αγγλικής Φιλολογίας καθηγητές μας, καθοδηγούν τους μαθητές με σωστούς παιδαγωγικούς τρόπους και μεθόδους διδασκαλίας προκειμένου να αποκτήσουν το υψηλότερο επίπεδο γνώσης. Η αποκλειστική χρήση της Αγγλικής γλώσσας στην τάξη εξοικειώνει άριστα τους μαθητές στη χρήση της!

Το Advanced είναι το επίσημο πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο (C1) Γ1. Οι εξετάσεις  Advanced είναι κατάλληλες για υποψηφίους που χρειάζονται πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης ή για σπουδές σε αγγλόφωνο κολέγιο ή πανεπιστήμιο.

Το Proficiency είναι το ανώτερο πιστοποιητικό που πιστοποιεί την άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 (Γ2).  Το ECPE & CPE είναι επίσημα αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.

 

Τμήματα 3 φορές την εβδομάδα από 1 ½ ώρα την κάθε φορά