Διαδραστικοί Πίνακες

Η μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση στις αίθουσες διδασκαλίας!
Interactive Whiteboard (Διαδραστικός Πίνακας)

img

Ο Εκπαιδευτικός οργανισμός Λάτση επενδύοντας στη συνεχή πληροφόρηση σε ότι αφορά νέα δεδομένα και τάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών, σε όλα τα τμήματα, μία νέα εκπαιδευτική μέθοδο. Αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση στις αίθουσες διδασκαλίας και ειδικότερα στον τρόπο εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Πρόκειται για τη χρήση του διαδραστικού πίνακα.

Ο διαδραστικός πίνακας στην πράξη είναι μία μεγάλη οθόνη που λειτουργεί με την αφή. Ο πίνακας αυτός συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο την απλότητα ενός κοινού ασπροπίνακα με την ευελιξία ενός διαδραστικού. Έχει απεριόριστες δυνατότητες προβολής οποιουδήποτε προγράμματος αφού λειτουργεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή και τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού.

Τα οφέλη από τη χρήση της εφαρμογής IWB είναι πολλά!

img
 • Ολοκληρωμένη και πιο αποτελεσματική μάθηση.
 • Ζωντανές παρουσιάσεις αυξάνουν τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον.
 • Ενεργή συμμετοχή και αύξηση συγκέντρωσης.
 • Υψηλή απόδοση στην αφομοίωση των γνώσεων.
 • Αύξηση αυτοπεποίθησης.
 • Εφαρμογή στρατηγικών μάθησης.
 • Προβολή οπτικοακουστικού υλικού αλλά και χρήση ως ηλεκτρονικού πίνακα (γραφή, υπογράμμιση, υπενθύμιση).
 • Συναρπαστικές δραστηριότητες.
 • Καλύτερη απόδοση σε μαθητές με διαφορετικό τρόπο μάθησης.
 • Ασκήσεις εμπλουτισμένες ηλεκτρονικά με περισσότερες πληροφορίες και εικόνες.
 • Ζωντανή ανασκόπηση και επανάληψη μαθήματος.