Εκπαιδευτική φιλοσοφία

Προετοιμάζουμε τους νέους να πετύχουν στο μέλλον!
Φιλοσοφία μας είναι:

img

Η σωστή προετοιμασία

των σπουδαστών μας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στον μέγιστο βαθμό. Καλούμαστε να δώσουμε στον καθένα ξεχωριστά την αίσθηση της παγκόσμιας ταυτότητάς του, για να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές του και να ζήσει καλύτερα σε μια πολυπολιτισμική παγκόσμια κοινωνία.

Η βελτίωση των γλωσσικών γνώσεων

ώστε οι σπουδαστές μας να αποκτήσουν πρακτική δεξιότητα χειρισμού τουλάχιστον δύο γλωσσών επιπλέον της μητρικής τους.

Η εκμάθηση γλωσσών

σαν δραστηριότητα που διεξάγεται δια βίου.

Υλοποιούμε τους στόχους μαθητών και γονέων με:

img
 • Αγάπη για την εκπαίδευση και τον σπουδαστή.
 • Πάθος για την μάθηση και την συμμετοχική διαδικασία.
 • Προγράμματα σπουδών για κάθε ηλικία και επίπεδο γνώσεων.
 • Ισχυρές ομάδες εργαζόμαστε ομαδικά, επιτυγχάνοντας πολύ περισσότερα.
 • Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη των στόχων σας.
 • Επιλογή προσωπικού προγράμματος για κάθε μαθητή ανάλογα με τις ανάγκες του.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι σχεδιασμένα και βασισμένα στις πλέον σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.
 • Σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα για εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.
 • Άριστο επιτελείο πτυχιούχων καθηγητών.
 • Διοικητική οργάνωση που συστηματικά ενημερώνει μαθητές και γονείς.
 • Συστηματική παρακολούθηση απόδοσης και συμμετοχής των μαθητών μας, γραπτή ενημέρωση προόδου 4 φορές το χρόνο.
 • Συχνή συνεργασία μαθητών, γονέων και καθηγητών.
 • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας!
 • Αυστηρά ολιγομελή ομοιογενή τμήματα έως 10 μαθητές.

Σύγχρονοι τρόποι μετάδοσης γνώσης

img

Διαδραστικοί Πίνακες τελευταίας τεχνολογίας, εφοδιασμένοι με όλα τα βιβλία σε ψηφιοποιημένη μορφή, καθώς και κάθε καινοτόμο εκπαιδευτικό λογισμικό.

Οι ομάδες συζήτησης με ελεύθερα θέματα δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της έκφρασης.

Ασκήσεις που εστιάζουν στην ευχέρεια της γλώσσας.

Δραστηριότητες με προβολή ταινιών χωρίς υπότιτλους, παιχνίδια και κατασκευές.

Κάθε σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να λύνει ασκήσεις στον προσωπικό του Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας, ευχάριστα, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Για αυτοέλεγχο και σωστή εκμάθηση της γλώσσας.

Δραστηριότητες και ασκήσεις με τη χρήση των διαδραστικών πινάκων σε online περιβάλλον προσομοίωσης των εκπαιδευτικών συγγραμάτων.