Έφηβοι – Ενήλικες

Έχεις ECDL; Είσαι περιζήτητος! Γιατί η πληροφορική είναι εφόδιο ζωής και καριέρας!

img

Τα προγράμματα για έφηβους – ενήλικες είναι σχεδιασμένα για:

 • Επαγγελματίες, που θέλουν να είναι πάντα στην κορυφή.
 • Ιδιώτες, που θέλουν να καλύψουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.
 • Εφήβους μαθητές Γυμνασίου Λυκείου.
 • Φοιτητές, που θέλουν να έχουν το προβάδισμα στην αγορά εργασίας.
  (Ειδικές τιμές για φοιτητικά τμήματα)

Βασικές Δεξιότητες

img

To ECDL Core αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL. To EDCL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Για να αποκτήσετε το ECDL Core πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τα επτά (7) tests που απαρτίζουν την πιστοποίηση και τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω 7 ενότητες:

 1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 2. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
 3. Επεξεργασία Κειμένου
 4. Υπολογιστικά Φύλλα
 5. Χρήση Βάσεων Δεδομένων
 6. Παρουσιάσεις
 7. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία

Το ECDL Core in Progress πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες του ECDL Core χωριστά (από μία έως έξι, κατ΄επιλογή του υποψηφίου) και μπορεί να εκδοθεί όποτε το ζητήσετε.

Προχωρημένες Δεξιότητες

img

Το Proficiency τις πληροφορικής!

Το πρόγραμμα ECDL στο επίπεδο των Προχωρημένων Δεξιοτήτων περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες, που συνολικά συνθέτουν το ECDL Expert. Το ECDL Προηγμένου Επιπέδου εκτείνεται σε ανώτερο επίπεδο από το ECDL Core/Progress και αυτό αποτυπώνεται εξίσου στο περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων.

Στις μέρες μας δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση που να μην εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχουν στους εργαζόμενους οι λεγόμενες “εφαρμογές γραφείου”.

Το Πρόγραμμα ECDL Expert, αφορά στην πιστοποίηση δεξιοτήτων προηγμένου επιπέδου για τις εφαρμογές αυτές. Tο ECDL Expert πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ΣΕ ΟΛΕΣ τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες:

 1. Επεξεργασία Κειμένου
 2. Υπολογιστικά Φύλλα
 3. Βάσεις Δεδομένων
 4. Παρουσιάσεις

Τα γνωστικά αντικείμενα του ECDL Expert επεκτείνονται πέραν των γνωστικών περιοχών του ECDL Core/Progress. Θεωρείται όμως δεδομένο ότι ένας υποψήφιος του ECDL Expert ήδη κατέχει τις γνώσεις που περιγράφονται στην Εξεταστέα Ύλη της αντίστοιχης Ενότητας του Βασικού Επιπέδου.

Tο ECDL Expert αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις τέσσερις (4) αυτές ενότητες και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα.

ECDL Core & Expert και όχι μόνο

img

Για πιστοποίηση στο σχεδιασμό και την διαχείριση ιστοσελίδων.

Για πιστοποίηση στην επεξεργασία ψηφιακών εικόνων.

Για επαγγελματική πιστοποίηση σε θεωρητική και πρακτική γνώση των Τεχνικών Η/Υ.

Νέο. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ακόμα και για μία ενότητα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έμπειρους εκπαιδευτές πληροφορικής.