Αρχάριοι

Ποτέ δεν είναι αργά για Πληροφορική!

img

To ECDL ΕqualSkills αποτελεί ένα σύντομο πρόγραμμα συνολικά 10-15 ωρών που απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη χρήση υπολογιστή και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για την απόκτηση του ECDL EqualSkills δεν απαιτούνται εξετάσεις ενώ το πρόγραμμα διδασκαλίας είναι ιδιαίτερα ευέλικτο στη διαμόρφωσή του.

Το ECDL EqualSkills δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα ECDL με σκοπό να εισάγει ακόμα και εσάς, τους πλέον διστακτικούς ή τεχνοφοβικούς χρήστες, στον κόσμο των υπολογιστών και στις ευκολίες που αποφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στην καθημερινή ζωή. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το πρόγραμμα EqualSkills απευθύνεται σε όλους εσάς που έχετε ελάχιστη ή καμία προηγούμενη εμπειρία στη χρήση Η/Υ, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη μόρφωση και το επάγγελμά σας.

Η διδακτική – εξεταστέα ύλη του EqualSkills επικεντρώνεται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Internet για τη διεκπεραίωση μερικών απλών και καθημερινών εργασιών στον υπολογιστή. Τέτοιες εργασίες θα μπορούσαν να είναι η διαχείριση και αποθήκευση αρχείων στον υπολογιστή, η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων, η υποβολή αιτήσεων με χρήση του Internet και η ανεύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 10-15 ωρών το ECDL EqualSkills:

  • Σας βοηθάει να κατανοήσετε βασικές έννοιες και λειτουργίες των Η/Υ και του Internet και να εξοικειωθείτε με τις στοιχειώδεις λειτουργίες του Η/Υ.
  • Προωθεί την ισότιμη συμμετοχή σας στη νέα ψηφιακή εποχή και συμβάλλει στην αξιοποίηση των εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Σας παρακινεί σε περαιτέρω εκπαίδευση στη χρήση των Η/Υ και του Internet.

Το πρόγραμμα βασίζεται τόσο σε θεωρητική διδασκαλία όσο και σε πρακτική εξάσκηση. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτοκαι σας επιτρέπει να εκπαιδευτείτε με το δικό σας ρυθμό, ενώ για την απόκτηση του Πιστοποιητικού ECDL EqualSkills δεν απαιτούνται εξετάσεις.

Δείτε τα γνωστικά πεδία κάθε επιμέρους ενότητας του ECDL EqualSkills