Ανθρώπινο δυναμικό

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας!

img
Ποπη ΛατσηΔιευθύντρια σπουδών
Οι καθηγητές μας διαθέτουν πανεπιστημιακούς τίτλους και μακροχρόνια πείρα στο αντικείμενο διδασκαλίας τους. Παρόλα αυτά η επιμόρφωσή τους είναι συνεχής και υποχρεωτικός όρος στην συνεργασία μας μαζί τους. Πέραν των σπουδών που έχουν κάνει, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Λάτση τους προσφέρει την ευκαιρία να εκπαιδεύονται σε ετήσια βάση, παρακολουθώντας σεμινάρια από διακεκριμένους εισηγητές και λαμβάνοντας έγκυρες πιστοποιήσεις. Επίσης, η συνεχής αξιολόγηση των καθηγητών από τον υπεύθυνο σπουδών, αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθημερινά. Ο καθηγητής έχει το σημαντικότερο ρόλο στην εκπαίδευση, τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα είναι απλά εργαλεία του καλού καθηγητή. Οι καθηγητές μας είναι εκείνοι που θα μεταδώσουν την γνώση και την εμπειρία μας και θα καλλιεργήσουν στο σπουδαστή την δίψα για μάθηση αλλά και την ανάγκη για την κατάκτηση του στόχου.

Θέσεις εργασίας

img

Ο Εκπαιδευτικός οργανισμός Λάτση απασχολεί – ζητά Καθηγητές/τριες, Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών & Πληροφορικής που θα έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης των μαθητών. Οι άνθρωποι που θα εργαστούν κοντά μας θα πρέπει να διαθέτουν:

Εκπαίδευση και εξειδίκευση πάνω στον εργασιακό τους τομέα.

Οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα, επαγγελματισμό.

Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, διάθεση για εξέλιξη.

Ικανότητα λειτουργίας μέσα σε ομάδα.

Απαραίτητο προσόν ανεξαρτήτως θέσης θεωρείται η άριστη ικανότητα χρήσης Η/Υ
λόγω χρήσης διαδραστικών πινάκων σε όλα τα σχολεία μας.

Ο Εκπαιδευτικός οργανισμός Λάτση παρέχει:

Ευχάριστο και μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον.

Συνεχή εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση των εργαζομένων.

Ανταγωνιστικά και ευέλικτα πακέτα παροχών και αμοιβών.

Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, υψηλές αποδοχές.

Θα θέλατε να εργαστείτε μαζί μας?

img

    Εισάγετε το βιογραφικό σας εδώ:
    * Στα βιογραφικά που θα λαμβάνουμε θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.